ปั่นเลียบคลอง..ท่อง 6 บาง

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเชิงท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นการปั่นจักรยานที่ไม่ได้ใช้ความเร็วสูง เน้นที่การท่องเที่ยวสัมผัสชุมชน บนเส้นทางย่อย และเส้นทางเลียบคลอง หลีกเลี่ยงถนนใหญ่ ตลอดจนกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยการแวะรับประทานอาหาร และจับจ่ายใช้สอยของฝาก

ฟ้าใหม่ Bike for health # ครั้งที่ 1
ปั่นเลียบคลอง..ท่อง 6 บาง

poster-mtb-2

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559

06:30 น.    นัดพบกัน ณ ศาลากลาง จังหวัดสมุทรปราการ
พิกัด GPS 13.599940, 100.596623
*สามารถนำรถยนต์มาจอดภายในที่ทำการได้
07:00 น.    ประธานกล่าวเปิดงาน และพิธีปล่อยขบวนจักรยาน
07.30 น.    ล้อหมุน ไปบนถนนสุขุมวิทแล้วเลี้ยวเข้าสุขุมวิทซอย 6 จากนั้นปั่นไปตามเส้นทางสะพานปูนเลียบคลองบางนางเกร็ง แล้วลัดเลาะเส้นทางชุมชน เพื่อไปแวะรับประทานอาหารเช้ากันที่ “ครัวคุณยาย” ด้วยบรรยากาศการรับประทานอาหารในบ้านเรือนไทย อิ่มแล้วต่อด้วยการพักผ่อนให้อาหารปลาในพื้นที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
ปั่นต่อไปตามเส้นทางชุมชน สลับทางเลียบคลอง มุ่งหน้าเยี่ยมชมและสักการะศาลปู่เจ้าสมิงพราย และป้อมปู่เจ้าสมิงพราย ภายในสถาบันราชประชาสมาสัย
12.30 น.    ปั่นต่อไปในพื้นที่บางหญ้าแพรก มุ่งหน้าไปรับประทานอาหารเที่ยงกันที่ตลาดวัดบางหัวเสือ และเยี่ยมชมอุโบสถสวยงาม ภายในมีจิตกรรมฝาผนังสามมิติ
เสร็จสรรพปั่นไปตามเส้นทางชุมชนสลับทางเลียบคลอง เพื่อมุ่งหน้ากลับไปยัง ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
14.30 น.     ปิดทริป ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
*กำหนดเวลาเป็นประมาณการ อาจคลาดเคลื่อนได้บ้างตามความเหมาะสม

✧ รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและปั่นจักรยานร่วมทางในพื้นที่ ✧
✧ ขออภัย.. ขณะนี้มีผู้สมัครครบตามจำนวน 200 ท่านแล้ว ✧

✧ ดูรายชื่อผู้สมัครร่วมกิจกรรม ✧

 • ข้อควรทราบ
  1. จักรยานที่ควรใช้ เสือภูเขา ทัวริ่ง รถพับ รถมินิ
  2. ไม่เหมาะสำหรับจักรยานเสือหมอบ
  3. ปั่นสะพานปูนเลียบคลองสลับซอยในชุมชน
  4. ปั่นความเร็วระดับปานกลาง 15 – 20 กม./ชม.
  5. ระยะทางรวมประมาณ 40 กิโลเมตร
  6. สมัครร่วมทริปฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  7. สนับสนุนอาหารมื้อเช้าที่ครัวคุณยาย.. โดย We Winner Tour
  8. อาหารมื้อเที่ยงที่ตลาดน้ำวัดบางหัวเสือ ดูแลตัวเองตามอัธยาศัย กระจายรายได้สู่ชุมชน
 • การปั่นจักรยานท่องเที่ยวกับบางแก้วไบค์
  1. ปั่นเพื่อสุขภาพเชิงท่องเที่ยวไม่เน้นความเร็ว
  2. ปั่นไปด้วยกันและยึดคนปั่นช้าเป็นสำคัญ ดูแลซึ่งกันและกัน
  3. ไม่เหมาะสำหรับผู้ต้องการเน้นความเร็ว
  4. ร่วมทริปได้ทั้งนักปั่นมือใหม่และมือเก่า เยาวชน คนชรา ขาอ่อน และครอบครัว
  5. กรุณาอย่าปั่นแซงผู้นำทริป เพื่อป้องกันการหลงทาง ยกเว้นนักปั่นช่างภาพ
  6. เตรียมอะไหล่ อุปกรณ์ซ่อมแซม ชุดปะยาง และชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ติดตัวมาให้พร้อม

แผนที่เดินทางไปศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ


รายชื่อผู้สมัครร่วมกิจกรรม

ลำดับ

ชื่อสกุล

จักรยานที่ปั่น

เคยร่วมทริปกับเราไหม?

1

กมล  จันทร์หัสดี เสือภูเขา ไม่เคย

2

กฤษณพร กองเพียร รถพับ ไม่เคย

3

กวิน  สีคำ เสือภูเขา ไม่เคย

4

กำจัด  สีคำ เสือภูเขา ไม่เคย

5

กิตติพันธ์ มากโภคา เสือภูเขา เคย

6

เกรียงศักดิ์ อังอำนวยศิริ เสือหมอบ ไม่เคย

7

โกวัช  จรประสิทธิ์ เสือภูเขา เคย

8

ขจีภรณ์ อุ่ยวิรัตย์ เสือภูเขา ไม่เคย

9

ขวัญประชา จันทร์มินทร์ เสือหมอบ เคย

10

คุณากร ชาญจำลอง รถพับ เคย

11

จตุพล มูฮำหมัดซอและ รถพับ ไม่เคย

12

จรัล ศึกษา เสือภูเขา เคย

13

จักรกฤษณ เสือภูเขา ไม่เคย

14

จักรกฤษณ์ นาวี เสือภูเขา เคย

15

จันทนี อนุรัตน์บดี เสือภูเขา ไม่เคย

16

จำลอง ปลื้มมณี เสือภูเขา เคย

17

ใจ เอี่ยมศิริ เสือภูเขา เคย

18

ฉลอง ภาวศุทธิ์ เสือภูเขา เคย

19

ฉัตรแก้ว บุตรโคตร เสือภูเขา ไม่เคย

20

ชนิดา แสงแก้ว รถพับ เคย

21

ชนิตรา กวินชูสิน รถพับ เคย

22

ชลอรักษ์ กอบธัญกิจ ทัวริ่ง เคย

23

ชวัติ  เรืองศรี ทัวริ่ง เคย

24

ชัชชญา ศิริภัทรกนก เสือภูเขา เคย

25

ชาญกิจ จิรจิต เสือภูเขา เคย

26

ชาติชาย รอดดี เสือภูเขา ไม่เคย

27

ชิติพัทธ์  เจริญรัตน์ ทัวริ่ง ไม่เคย

28

เชน เสือภูเขา ไม่เคย

29

ไชยาเชษ นิ่มละออ เสือภูเขา ไม่เคย

30

ฐิติ สีราช เสือภูเขา ไม่เคย

31

ณรงค์ อ่อนเกิด เสือภูเขา เคย

32

ณัฐวุฒ พูลแก้ว เสือภูเขา ไม่เคย

33

ณัฐวุฒิ แสงตรง เสือภูเขา ไม่เคย

34

ดวงใจ จันทร์วีระชัย ซีตี้ไบค์ทั่วไป ไม่เคย

35

ต้อม มีศรี เสือภูเขา ไม่เคย

36

ไตรเวทย์ ไชยาวรรณ เสือภูเขา ไม่เคย

37

ทนงศักดิ์ อุ่ยวิรัตย์ เสือภูเขา ไม่เคย

38

ทยุต อยู่ยืน เสือภูเขา เคย

39

ทวีชัย แซ่โอ้ว เสือหมอบ เคย

40

ทศพร ศิริมา เสือภูเขา ไม่เคย

41

ทองอินทร์ จันทร์ภิรม เสือภูเขา เคย

42

ทัศน์สฤษฎ์   โพธิ์บุคดี เสือภูเขา ไม่เคย

43

ทิพสุคนธ์ สว่างดี รถพับ ไม่เคย

44

ทิวา  กล้าหาญ ทัวริ่ง เคย

45

เทิดศักดิ์ สรรพวิชา เสือภูเขา เคย

46

ธนกร พ่วงทอง เสือภูเขา เคย

47

ธนวัฒน์ ศิริมา เสือภูเขา เคย

48

ธนวุฒิ ศิริมา เสือภูเขา เคย

49

ธนัตถ์ ต้นตระกูลชาญชัย เสือหมอบ เคย

50

ธนาพล อยู่ยืน เสือภูเขา เคย

51

ธันยพร มีศรี รถพับ เคย

52

ธำรงศักดิ์ พูลผล เสือภูเขา เคย

53

นที นาคธนสุกาญจน์ เสือภูเขา เคย

54

นพดล ก้อนทรัพย์ ทัวริ่ง เคย

55

นภัสวรรณ สุขศรี ซีตี้ไบค์ทั่วไป ไม่เคย

56

นริศ นะสะโต เสือภูเขา เคย

57

นิคมศักดิ์ อิ่มบุญ เสือภูเขา เคย

58

นิตยา  ร่วมสุข เสือภูเขา เคย

59

นิพนธ์ สุขสมาน เสือภูเขา เคย

60

นิรุล จันทรแพ เสือภูเขา ไม่เคย

61

นิวัฒน์ อยู่สำราญ เสือภูเขา ไม่เคย

62

นิเวศ สุขจะ เสือภูเขา เคย

63

นุสรา  สุดใจ ซีตี้ไบค์ทั่วไป เคย

64

บัญชา ภูริเบญจพร เสือภูเขา เคย

65

บัญญพนต์  แกล้วกล้า ทัวริ่ง เคย

66

บัณฑิต วิเชียรเขต ทัวริ่ง ไม่เคย

67

บีม เสือภูเขา เคย

68

บุญขนิษฐ์ วรวิทยานนท์ เสือภูเขา เคย

69

บุญชู คำหยาด เสือภูเขา ไม่เคย

70

บุญชู สิริธัญญานนท์ รถพับ เคย

71

บุญเตือน เสือภูเขา ไม่เคย

72

บุญธรรม  เพชรมา ทัวริ่ง เคย

73

บุญธรรม ทับอินทร เสือภูเขา ไม่เคย

74

บุญเรือน เพ็ชรรัตน์ รถพับ เคย

75

บุญเลิศ เสาสามา เสือภูเขา เคย

76

บุญส่ง จันทรแพ รถพับ ไม่เคย

77

บุศรา สมพงศ์ ซีตี้ไบค์ทั่วไป ไม่เคย

78

บุศรา ธาราเกษม ซีตี้ไบค์ทั่วไป ไม่เคย

79

ปกรณ์เทพ ทัลวัลย์ ซีตี้ไบค์ทั่วไป ไม่เคย

80

ประดิษฐ์ มณีนิล เสือภูเขา เคย

81

ประดุง รอดเจิม เสือภูเขา เคย

82

ประนอม พลับจีน เสือภูเขา เคย

83

ประสิทธิ์  รามศักดิ์ เสือภูเขา ไม่เคย

84

ประสิทธิ์ ฟักแลง เสือภูเขา เคย

85

ประเสริฐ ครองบุญ เสือภูเขา ไม่เคย

86

ปราโมทย์ วงศ์ศิริมานะ เสือภูเขา เคย

87

ปริยาภัทร ดางประทุม เสือภูเขา เคย

88

ปัญญสิริย์  เจริญรัตน์ เสือภูเขา ไม่เคย

89

ปุญชรัสมิ์ ลีลาเลิศสุริยะ รถมินิ เคย

90

พงษ์ศักดิ์  กิจบำรุง ซีตี้ไบค์ทั่วไป เคย

91

พรปวีณ์  แสนเพื่อน เสือภูเขา เคย

92

พรวิชัย จงประเสริฐ์ เสือภูเขา เคย

93

พลพล เอี่ยมโอษฐ์ เสือภูเขา ไม่เคย

94

พัชรีภรณ์ แสนแก้ว เสือภูเขา ไม่เคย

95

พัชสนันท์ รวยดีเลิศ เสือภูเขา เคย

96

พัฒนพงษ์ มากโภคา เสือภูเขา เคย

97

พิชญุตม์ โพธิ์ไทย เสือภูเขา ไม่เคย

98

พินัย บุญแก้ว เสือภูเขา เคย

99

พินิตา บุญแก้ว เสือภูเขา ไม่เคย

100

พิสิทธิ์ สุขไสว เสือภูเขา เคย

101

พิสิษฐ์  รองาม ทัวริ่ง เคย

102

พูลศักดิ์ ชื่นนอก เสือภูเขา เคย

103

เพชรดา บุญแก้ว เสือภูเขา เคย

104

เพชรดี อยู่สกุล รถพับ ไม่เคย

105

ภัทร์ศักดิ์  สุจริตจันทร์ ทัวริ่ง เคย

106

ภูผา แสงทอง เสือภูเขา ไม่เคย

107

มนัส เกิดเดช เสือภูเขา เคย

108

มั่น ธรรมเจริญไมตรี ทัวริ่ง เคย

109

มานพ ทับอินทร เสือภูเขา ไม่เคย

110

มิตรชาติ เล้าอรุณ เสือภูเขา เคย

111

ยุพา สุดไทย เสือภูเขา เคย

112

รณภพ ชวรา เสือภูเขา เคย

113

รมย์รัตน์ เทพบุตร ทัวริ่ง ไม่เคย

114

รัชรินทร์ อินติ๊บ เสือหมอบ เคย

115

รุ่งโรจน์ อนุพงษ์ เสือภูเขา ไม่เคย

116

ฤชุชัย ฟูเฟื่องเศรษฐ์ ทัวริ่ง เคย

117

วชิราภรณ์  บุญเสริฐ รถพับ ไม่เคย

118

วชิราภรณ์  พึ่งอยู่ เสือภูเขา ไม่เคย

119

วรชาติ อืนยันญะ เสือภูเขา เคย

120

วรรณชัย  ศรีสุข เสือภูเขา เคย

121

วรวัฒน์ ซึมซาบ เสือหมอบ ไม่เคย

122

วรวุฒิ วรวิทยานนท์ เสือภูเขา เคย

123

วราวุธ ผ่องศรี เสือภูเขา เคย

124

วรินทรา สุภาษิต ทัวริ่ง เคย

125

วัชรินทร์ ศรีเทพ เสือภูเขา ไม่เคย

126

วันชัย งามเลิศ เสือภูเขา เคย

127

วัลลภ  แตงมณี ทัวริ่ง เคย

128

วาสนา เขียวทอง เสือหมอบ ไม่เคย

129

วิชัย  แย้มยืนสุข ซีตี้ไบค์ทั่วไป ไม่เคย

130

วิเชียร บุญญวัฒนากร เสือหมอบ เคย

131

วิทย์ ธาระพุทธิ ซีตี้ไบค์ทั่วไป ไม่เคย

132

วินัย ดรศรีโยเพชร เสือภูเขา ไม่เคย

133

วินัย อรุณรักถาวร เสือภูเขา ไม่เคย

134

วิรัช การมันคี เสือภูเขา ไม่เคย

135

วิไลลักษณ์ ด้วงแก้ว เสือหมอบ ไม่เคย

136

วีระพงษ์ แก้วบัณดิษฐ เสือหมอบ เคย

137

วีราภรณ์ วรรัตน์ชัยพันธ์ ซีตี้ไบค์ทั่วไป ไม่เคย

138

วุฒิชัย หริ่งรอด เสือภูเขา ไม่เคย

139

ศตนันทน์ ยอดแก้ว เสือหมอบ เคย

140

ศิริชัย จาตุรัส เสือภูเขา ไม่เคย

141

ศิริดล ศิริมา เสือภูเขา เคย

142

ศุภสิทธิ์ รอดเกิด ซีตี้ไบค์ทั่วไป เคย

143

ศุภสิน สกุลชัยสิริวิช. เสือภูเขา ไม่เคย

144

เศรษฐกัญจณ์ ยูซูฟี ซีตี้ไบค์ทั่วไป เคย

145

สกล พิภพพรชัย เสือภูเขา เคย

146

สด แสงแก้ว เสือภูเขา เคย

147

สนทยา พลับจีน เสือภูเขา เคย

148

สมเกียรติ  เจนภาคภูมิพงศ์ ทัวริ่ง เคย

149

สมเกียรติ ลักษณะวิโรจน์ เสือภูเขา เคย

150

สมชาย นาคอ่อน เสือภูเขา เคย

151

สมชาย ปราบโจร เสือหมอบ ไม่เคย

152

สมพร จินานุสรณ์ เสือภูเขา ไม่เคย

153

สมพล อมรสมานลักษณ์ เสือหมอบ ไม่เคย

154

สมศักดิ์ ฉายานนท์ เสือภูเขา ไม่เคย

155

สมหมาย เสือภูเขา ไม่เคย

156

สยาม แสนสงวน เสือหมอบ เคย

157

สัญญา แก้วบัณดิษฐ เสือภูเขา เคย

158

สัญญา คชคง เสือภูเขา ไม่เคย

159

สันติ โพธิมะโน เสือภูเขา ไม่เคย

160

สัมฤทธิ์ วิมูลชาติ เสือหมอบ เคย

161

สาชล กุลประเสริฐรัตน์ ทัวริ่ง เคย

162

สายรม สมบุญรอด เสือภูเขา เคย

163

สาโรจน์ วงศพัทธยากร เสือภูเขา ไม่เคย

164

สิริพงศ์ รวยดีเลิศ เสือภูเขา เคย

165

สุชาติ ศรประสิทธิ์ เสือภูเขา ไม่เคย

166

สุเทพ สงมา เสือภูเขา เคย

167

สุนิษา พยมพฤกษ์ ทัวริ่ง ไม่เคย

168

สุบรรณ พรหมบุตร เสือภูเขา เคย

169

สุพจน์ ใจชื้น เสือภูเขา เคย

170

สุภาพร มณีนิล เสือภูเขา เคย

171

สุ่ม มีศรี เสือภูเขา ไม่เคย

172

สุรชัย  โฆษะนิติอนันต์ เสือภูเขา เคย

173

สุรศักดิ์ กวินชูสิน รถพับ เคย

174

สุริยันต์  แสนเพื่อน เสือภูเขา เคย

175

สุริยันต์ บุตรโคตร เสือภูเขา ไม่เคย

176

สุริยากานต์ บุตรโคตร เสือภูเขา ไม่เคย

177

สุรีร้ตน ผ่องอารมณ์ เสือภูเขา ไม่เคย

178

สุวริศ ใจชื้น เสือภูเขา เคย

179

สุวัฒน์ กอบกิจขจรชัย เสือภูเขา เคย

180

เสนาะ คำหยาด เสือภูเขา ไม่เคย

181

หนูอ้อย บุญแก้ว เสือภูเขา เคย

182

อดุลย์ บุญเกิด เสือภูเขา เคย

183

อดุลย์รัตน์ ศรีสนั่น เสือภูเขา ไม่เคย

184

อนุดิษฐ์ โสรัจจตานนท์ รถพับ ไม่เคย

185

อนุภัทร จำปาเรือง เสือภูเขา ไม่เคย

186

อภิชาติ ครุฑนางรอง เสือภูเขา เคย

187

อภิชาติ ซื่อตรง เสือภูเขา ไม่เคย

188

อภิชาติ แซ่โคว้ ซีตี้ไบค์ทั่วไป ไม่เคย

189

อภิชาติ สุวรรณสาร รถพับ เคย

190

อภิสิทธิ์ แสนจินดา เสือภูเขา ไม่เคย

191

อรรถพล เจริญศรี เสือภูเขา เคย

192

อริยะ สืบกระพัน เสือภูเขา เคย

193

อรุณ จันเรือง เสือภูเขา เคย

194

อับดุลเลาะ กะโด รถมินิ เคย

195

อัมพร ต้นตระกูลชาญชัย ซีตี้ไบค์ทั่วไป ไม่เคย

196

อานนท์ จำปาศักดิ์ เสือภูเขา ไม่เคย

197

อุดมเกีรยติ จินดาพงศ์ เสือภูเขา ไม่เคย

198

อุทุพร สุขนิล รถพับ ไม่เคย

199

เอกพงษ์ ชูไธสง เสือภูเขา เคย

200

david goldman เสือภูเขา ไม่เคย

201

Ornuma wiwatrangkul รถพับ ไม่เคย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.