เปิด”บางแก้วปั่น”.. วันคาร์ฟรีเดย์ 2014

CarFreeDay2014

เปิด”บางแก้ว”ปั่น..วันคาร์ฟรีเดย์ 2014

อาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557

เวลา 6:30 น. ที่ อบต. บางแก้ว สมุทรปราการ

กิจกรรมครั้งแรก.. ที่ร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนเพื่อนๆ ผู้ใช้จักรยานในทุกพื้นที่ มาร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและประสบการณ์การใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันภายในตำบลที่อาศัย สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายในการสนับสนุนให้เกิดการใช้จักรยาน และการวางแผนพัฒนาให้เกิดเส้นทางจักยานเพื่อการสัญจรของผู้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อาทิ ปรับปรุงและสร้างเส้นทางจักรยานบนถนนสายต่างๆ ออกแบบพัฒนาเส้นทางสัญจรตลอดแนวลำคลองแต่ละสาย ให้สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ต่างๆ และประชาชนสามารถใช้จักรยานเดินทางได้สะดวก เชื่อมโยงเส้นทางไปยังสถานที่สำคัญภายในตำบล เช่น ศูนย์การแพทย์ สถานศึกษา และศูนย์การค้า เป็นต้น

  • ส่งเสริมให้เกิดการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่หันมาใช้จักรยานเพื่อการเดินทางการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันโดยไม่จำกัดเพศ วัย
  • สร้างกลุ่มก้อนและเครือข่ายของผู้ใช้จักรยานในพื้นที่ให้กว้างขวางขึ้น

เส้นทางปั่น
จุดศูนย์กลางคือ อบต. บางแก้ว โดยจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้จักรยานเพื่อเดินทางและเพื่อสุขภาพ จากน้ันร่วมปั่นจักรยานไปตามเส้นทางเลียบคลองในบัวนครินทร์ซอย 4 ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรง ปลอดภัย และกว้างขึ้น เพื่อปั่นออกไปยังถนนเมืองแก้ว ปั่นเข้าไปยังเมกาบางนา จากนั้นออกมาแวะชมศูนย์การแพทย์ชุมชน แล้วเข้าถนนเชื่อมที่ทำทางใหม่ไปเข้าถนนเลียบคลองหลวงแพ่ง ออกถนนหนามแดงบางพลี เพื่อย้อนกลับไปถนนบัวนครินทร์และไปสิ้นสุดที่ อบต. บางแก้ว
ทั้งนี้จะมีการจัดแบ่งเส้นทางออกเป็นสองระยะ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ร่วมกิจกรรม ตามระยะทางและความสามารถในการปั่น เนื่องด้วยกิจกรรมครั้งนี้จะมีผู้ร่วมทุกเพศวัย ในลักษณะการใช้จักรยานของชุมชนอย่างแท้จริง

กิจกรรม
ภายในพื้นที่ อบต. บางแก้ว จัดให้มีกิจกรรมสาระความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้จักรยานจากกลุ่มจักรยานบางแก้วไบค์ เพื่อให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับวิธีใช้จักรยานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อปั่นจักรยาน
นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาทางด้านแพทย์ฟรี  ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสนุกสนานและความสามัคคีในชุมชน

กำหนดการ
6.30 น.      ลงทะเบียนรวมพลกันที่ อบต. บางแก้ว สมุทรปราการ ถนนบัวนครินทร์ [ดูแผ่นที่ด้านล่าง]
รับบริการด้านสุขภาพ, ความรู้เกี่ยวกับจักรยาน และอื่นๆ ภายในบริเวณจุดรวมพล
7.30 น.     เรียนเชิญ ดร.ภัทรพล จำปารัตน์ นายกอบต. บางแก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
8.00 น.    ตัวแทนบางแก้วไบค์ นำเสนอวิดีทัศน์เกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยจักรยาน และแนะนำเกี่ยวกับ
การปั่นจักรยานอย่างปลอดภัย จากประสบการณ์จริงของสมาชิกในกลุ่ม
9.00 น.     ตั้งขบวน ปั่นจักรยานไปเข้าถนนบัวนครินทร์ซอย 4 เพื่อปั่นตามเส้นทางปูนที่ได้ปรับปรุงใหม่ถึงถนนเมืองแก้ว เลี้ยวเข้าเมกาบางนา ปั่นรอบเมกาบางนาแล้วกลับออกมายังถนนเมืองแก้ว
10.00 น.     แวะพักและเยี่ยมชม ศูนย์การแพทย์ สาธารณสุขบางแก้ว
จากจุดนี้ จะแยกออกเป็นสองกลุ่ม โดย…
กลุ่มแรกสำหรับผู้ที่สนใจปั่นจักรยานต่อ
กลุ่มที่สองสำหรับผู้ที่ประสงค์กลับยัง อบต. บางแก้ว
10.30 น.    กลุ่มแรก… ปั่นไปตามเส้นทางเพื่อเข้าซอยซึ่งได้ปรับปรุงใหม่เป็นเส้นทางลัด ออกไปยังถนนบัวนครินทร์บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองหลวงแพ่ง จากนั้นปั่นเข้าถนนเลียบคลองหลวงแพ่ง ไปถึงถนนหนามแดงบางพลี เลี้ยวซ้ายเพื่อย้อนกลับไปเข้าถนนบัวนครินทร์อีกคร้ัง ก่อนสิ้นสุดที่อบต.บางแก้ว
12.00 น.    รับประทานอาหาร ร่วมกิจกรรมสันทนาการ และปิดกิจกรรม
*กำหนดการดังกล่าวอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สมัครร่วมกิจกรรม
เชิญทุกท่านที่สนใจ ทั้งประชาชนในพื้นที่ตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ และผู้ที่สนใจทั่วไปในทุกพื้นที่ มาร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมรณรงค์และสร้างประสบการณ์การใช้จักรยานครั้งนี้ด้วยกัน

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว!
สามารถไปลงทะเบียนเพิ่มได้ที่หน้างาน..ในช่วงเช้า!

[กดที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ]


แผนที่จุดรวมพล และจัดกิจกรรม อบต. บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Route
แผนที่เส้นทางปั่นจักรยานทั้งสองระยะ
RouteImages
ภาพประกอบเส้นทางปั่น
Service
สิ่งอำนวยความสะดวกและคณะติดตามดูแลเพื่อความปลอดภัย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.