สมุทรปราการ จักรยานสีเขียว

สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนทุกท่านที่รักสุขภาพ ร่วมปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตและธรรมชาติของสมุทรปราการ กับงาน “สมุทรปราการ จักรยานสีเขียว ” โดยชาวบางแก้วไบค์ได้พร้อมใจกันไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย..

ทริป”สมุทรปราการ จักรยานสีเขียว” ในวันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 2555 นี้

จุดนัดพบ 2 จุดใหญ่ คือ

 

  • จุดที่ 1

    เวลา 06.00 น. ที่หน้าร้าน PLAY BIKE SHOP ปากซอยศรีด่าน 11 ถนนศรีนครินทร์ (ใกล้ปากซอยเข้าแบริ่ง)

    เวลา 06.15 น. ล้อหมุน ไปบางนา-ตราดเลี้ยวซ้ายผ่านสี่แยกบางนา ตรงไปถนนสรรพาวุธ

  • จุดที่ 2

    เวลา 06.30 น. ท่าเรือวัดบางนานอก ท่านใดที่ขับรถไปจอดรถได้ที่วัดบางนานอก

    จากนั้น ข้ามเรือไปฝั่งตรงข้าม เพื่อเร่ิมปั่นไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มใหญ่

รายละเอียดดังนี้.. 

————————– 

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ บริเวณใต้สะพานภูมิพล งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยการปั่นจักรยานอย่างเป็นทางการของจังหวัดสมุทรปราการภายในงานพบกับวิทยากรนักปั่นผู้ที่ทุกท่านคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี คุณกุล สาธิตานุรักษ์ หรือคุณลุงกุลนั่นเอง

+++++++++++++++++++
กำหนดการ
o๖.๓o – o๘.๐o น. ลงทะเบียน, รับของที่ระลึก และรับประทานของว่าง
๐๘.o๕ – ๐๘.๑๕ น. พิธีกรกล่าวเกี่ยวกับโครงการและนำเข้าสู่พิธีการบนเวที
๐๘.๑๕– o๘.๒๕ น. ประธานกล่าวเปิดงาน
o๘.๒๕ – o๘.๔o น. วิทยากรและผู้นำเส้นทางคือ คุณกุล สาธิตานุรักษ์ ขึ้นมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยวของสมุทรปราการโดยใช้จักรยาน
o๘.๔o – ๑o.๓o น. ออกตัวจากสวนสุขภาพลัดโพธิ์ ไปตามเส้นทางที่กำหนด โดยคุณกุล ซึ่งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวในสมุทรปราการ ในคุ้งบางกะเจ้า
+++++++++++++++++++

รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมข้างต้นกลับกลุ่ม “บางแก้วไบค์” มีดังต่อไปนี้

1. คุณ ไตรรงค์ กุศลเลิศ
2. คุณ อัจฉราภร รัตนแสง
3. คุณจิรภัทร วรงค์พรกุล
4. คุณสปันนา วรงค์พรกุล
5. คุณหฤทัย ศรีธัญรัตน์
6. คุณอภิฤดี ปาละสมิทธิ์
7. คุณณรงค์ศักดิ์ ทองมี (บอย)
8. คุณโยธิน พรานระวัง (โย)
9. คุณนิศาชล ฉัตรรักษา (ผบ คุณโย)
10. ด.ช.จิรเจต เนภูเขียว (น้องเจต)
11. ด.ช.เกริกพล พรานระวัง (น้องลีโอ)
12. คุณกวินพัทธ์ วราโรจน์ภัคสกุล (น้องเพียว)
13. คุณกานต์วรัญญา วราโรจน์ภัคสกุล (น้องส้ม)
14. ชูสง่า เกษมสุข(พี่ตุ้ย)
15. เอื้อมพร เกษมสุข (พี่เอื้อม)
16. อ.นิยม อิ่มอุดม
17. อนุศักดิ์ กุณาพัฒน์ (พี่นก)
18. วรวุฒิ วรวิทยานนท์
19. บุญขนิษฐ์ วรวิทยานนท์
20. คนินทร์ คุ้มประวัติ (ปอนด์)
21. อรรถสิทธิ์ กมลสุข (เอ)
22. ชูฉัตร เกษมสุข (ต้า)
23. พนัสชา นากา (Nucha Naka)
24. สมศักดิ์ ปลื้มใจ (sakbangchalong)
25. สุรชัย ดำรงกิจปกรณ์ (โอ๋)
26. อนุวัตร แดงโชติ (ต่อ)
27. สุรพงษ์ ชัยวงศ์ (เจี๊ยบ บางนา)
28. พงศพล พันธุ์เสน่ห์ (น้องดี)
29. สมลักษณ์ พันธุ์เสน่ห์ (ลี่)
30. บุญรัตน์ สุทธเสถียร
31. ทองหล่อ สุทธเสถียร
32. คุณเลิศนภา ปัชฌาบุตร(อยู่บางบ่อ)
33. วีระชัย บุญชูชื่น
34. ขนิษฐา บุญชูชื่น
35. รวินท์ บุญชูชื่น Size XXS
36. วรินทร บุญชูชื่น Size XXS
37. คุณนันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล(ต่อ)
38. คุณอรุณ บางแก้วไบค์
39. สุภาพ วัฒนเสถียร
41. กฤตษณ วงษ์ยอด(ปู)
42. โชติอนันต์ เมธานพรัตน์(ชาติ)
43. วันดี วงศ์ศรีหทัย(เหมียว)
44. สมพร กิมโต๋(พ่อเด่น)
45. คุณอภิชัย บุดดีมี
46. คุณภิญญา เจียมอยู่ (ต้อง)
47. นายประดิษฐ์ มณีนิล(รถโบราณ)
48. ด.ญ.สุภาพร มณีนิจ
49. ด.ญ.ณัฐกานต์ มณีนิจ
50. นายเดชา กระแสร์สินธุ์
51. นางกมลทิพย์ กระแสสินธ์
52. นางสุกัญญา ศิริเจริญ
53. กฤตภาส พัฒนพรรณพงษ์
54. วสันต์ ศรีเลิศ
55. ธนาคม ศรีเลิศ
56. อนันตพงษ์ เลี่ยมศฺริวงศ์
57. เริงศักดิ์ ท่าเรือ
58. ธีรภัทร ท่าเรือ
59. อัยการ สุธาพจน์
60. แสวง ธรรมบุตร
61. ซ้อน เฉลิมกลาง
62. ขน ไข่ลาย
63. สงบ อุ่นใจ
64. นิคม อดเก่ง
65. ธเนศพล คำดี
66. สมเดช สุดเจริญ
67. สุภัทร อรัญญกานนท์
68. ทองม้วน อรัญญกานนท์
69. กฤษดา จำปาทอง
70. ยุทธนา จำปาทอง
71. กฤษกร จำปาทอง
72. กรพินธ์ จำปาทอง
73. อุทัย พลากุล
74. วรวุฒิ ลือปัญญา
75. ภานุพงศ์ จันทร์กระแจะ
76. สมใจ ธรรมรัตน์
77. อภิศักดิ์ อุดมมหาศิลป์
78. สุรชัย สุทธิจินตนา
79. สมเกียรติ อิ่มวรคุณ (พี่เก้า)
80. ลุงไพฑูรย์ ไวยโรจน์
81. แซม สิริพงศ์ รวยดีเลิศ (ตั้งแต่เลขที่81ขึ้นไป ไม่มีเสื้อให้นะครับ)
82. เน้น ทัศพร รวยดีเลิศ
83. ประกอบ วงศ์วัฒนพล
84. กิตติคุณ หวังกิจวรกุล
85. สุวรรณ ขันขาว
86. ถวิล รอบคอบ
87. ศุภชัย มั่นน้อย
88. ปัญญา บุญสืบสนย์
89. สมชาย นาคอ่อน
90. ชาตรี ทรงพิริกุล
91. ธงชัย ศรีสกุล
92. เกษม ณรงค์อินทร์
94. เกียรติคุณ งามละม้าย
95. นุวัฒน์ ฉัตรทันต์
96. วงษ์ บุบผามาลา
97. ประทิน บำเพ็ญทาน
98. โกวัช จรประสิทธิ์
99. น้องอาร์ท บางแก้วไบค์
100. ลุงเขียว ยูลิ
101. กาญจนมาศ บุญศิริ
102. พี่โรจน์ ลาภมงคล
103. เลิศนภา ประปาบุตร
104. ปวุต กานต์ปริยวาที
105. สุวริศ ใจชื้น
106. แสงชัย สัจจะวรกุล
107. Ilze Rooikoppie Tee

 


2 thoughts on “สมุทรปราการ จักรยานสีเขียว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.