Bangkaew Bike

เพื่อนนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยว

Car Free Day 2016

บันทึกความประทับใจ
กิจกรรมปั่นเลียบคลองสัมผัสชุมชน
ลดการใช้พาหนะสิ้นเปลือง
ด้วย.. จักรยาน

ไปชมภาพประทับใจ


ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ พร้อมๆ กับสำรวจเส้นทางปั่น จากบางหัวเสือไปยังศาลปู่เจ้าสมิงพราย ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ..
นำสำรวจเส้นทางโดย พี่แซม บางแก้วไบค์

%d bloggers like this: